Filmy instruktażowe

Zobacz, jak obsługiwać Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay

Unboxing
Wprowadzenie kodu autoryzacji
Programowanie nagłówka
Programowanie stawek VAT
Programowanie bazy towarów
Programowanie użytkowników
Realizacja sprzedaży i obsługa płatności kartą
Wydruk Raportu Dobowego
Realizacja zwrotu na kartę
Zmiana Trybu pracy z „Kasy Fiskalnej” na „Drukarkę Fiskalną”