Filmy

Poznaj lepiej Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay

Unboxing (Online, Kopia elektroniczna)
Programowanie stawek VAT (Online, Kopia elektroniczna)
Programowanie bazy towarów (Online, Kopia elektroniczna)
Programowanie użytkowników (Online, Kopia elektroniczna)
Realizacja sprzedaży i obsługa płatności kartą (Online, Kopia elektroniczna)
Wydruk Raportu Dobowego (Online, Kopia elektroniczna)
Realizacja zwrotu na kartę (Online, Kopia elektroniczna)
Zmiana Trybu pracy z „Kasy Fiskalnej” na „Drukarkę Fiskalną” (Online, Kopia elektroniczna)
Wprowadzenie kodu autoryzacji (ONLINE, Kopia elektroniczna)
Programowanie nagłówka (Kopia elektroniczna)