Kasy fiskalne online wdrożenie

Z powodu pandemii koronawirusa obowiązek stosowania kas fiskalnych online dla różnych przedsiębiorców został przesunięty o pół roku. Jednak do 1 stycznia 2021 roku niektóre branże muszą zaopatrzyć się w kasy i drukarki fiskalne online.

07 grudnia 2020, Poniedziałek

Obowiązek zastosowania się do przepisów jest rozłożony w czasie dla różnych podmiotów gospodarczych. Jest to decyzja, która została podjęta przez Ministerstwo Finansów, tym samym założono wyjątkowo długi okres przejściowy.

Kasy fiskalne online weszły w życie najwcześniej, bo już w styczniu 2020 roku, dla osób, które świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerowych, zajmując się między innymi naprawą opon, ich zakładaniem, wymianą kół i tym podobnymi, a także dla tych, którzy sprzedają paliwa w postaci benzyny silnikowej, oleju napędowego czy gazu.

Od stycznia 2021 roku kasy fiskalne online muszą zostać wdrożone w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi stałe lub sezonowe, głównie związane z wyżywieniem. Ustawodawcy mają tu na myśli głównie stacjonarne placówki gastronomiczne, jak i przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zakwaterowania krótkoterminowego. Ponadto, okres ten obowiązuje także tych, którzy zajmują się sprzedażą węgla, brykietu i innych paliw należących do grup paliw stałych a wytwarzanych z węgla, przeznaczonych głównie dla celów opałowych.

Z kolei od lipca 2021 roku do stosowania kas fiskalnych online zobowiązani są świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, różnego rodzaju świadczenia medyczne ze strony lekarzy i dentystów, usługi prawnicze, oraz związane z poprawą kondycji fizycznej – głównie obiekty sportowe.

Poza wspomnianymi grupami pozostali przedsiębiorcy mogą korzystać ze starych, tradycyjnych kas fiskalnych do momentu ich całkowitej eksploatacji lub wymiany pamięci fiskalnej. Niemniej, wciąż, nie wszyscy podatnicy muszą korzystać z kasy fiskalne online od 2023 roku – od tego również są wyjątki.

Sens danych elektronicznych pochodzących z kas fiskalnych

Kasy fiskalne wymienione na online umożliwią kontrolę i przepływ danych finansowych bezpośrednio do Krajowej Administracji Skarbowej. KAS może udostępniać te dane Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb skarbowych, urzędom skarbowym, jak i celno-skarbowym.

Kasy fiskalne online mają za zadanie w rzetelny sposób przesyłać dane bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas. Dane pozyskiwane z kas online mają być przechowywane w celach statystycznych oraz służyć do kontroli. Danymi przesyłanymi do CRK będą przede wszystkim wartości paragonów, a także na bieżąco przechowywane i aktualizowane informacje o fiskalizacji kas, zmianach stawek podatku, adresu punktu sprzedaży i datach przeglądów technicznych. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim uszczelnienie i walka z luką w płatnościach związanych z podatkiem VAT.

Lista kategorii strefy wiedzy

wróć do listy
Integracja kasy online z terminalem płatniczym
27 grudnia 2021, Poniedziałek
Z powodu pandemii koronawirusa obowiązek stosowania kas fiskalnych online dla różnych przedsiębiorców został przesunięty o pół ro ...
czytaj więcej
Zmiany w branży fiskalnej, co nowego zostało wdrożone w kasach fiskalnych?
05 listopada 2021, Piątek
Z powodu pandemii koronawirusa obowiązek stosowania kas fiskalnych online dla różnych przedsiębiorców został przesunięty o pół ro ...
czytaj więcej
Gastronomia, podobnie jak wiele innych branż została objęta obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online.
05 listopada 2021, Piątek
Z powodu pandemii koronawirusa obowiązek stosowania kas fiskalnych online dla różnych przedsiębiorców został przesunięty o pół ro ...
czytaj więcej
Kasy fiskalne. Jak będą wyglądać e- paragony?
01 października 2021, Piątek
Z powodu pandemii koronawirusa obowiązek stosowania kas fiskalnych online dla różnych przedsiębiorców został przesunięty o pół ro ...
czytaj więcej