WSTO - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Poprawienie konkurencyjności firm z terenów Unii Europejskie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich państw członkowskich. Do tej pory oferta Chińskiej Republiki Ludowej była najbardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców czy nawet klientów detalicznych. Wprowadzone regulacje prawne mają to zmienić.

06 listopada 2020, Piątek

Uszczelnienie systemu podatku VAT

Nowe przepisy dodane do dyrektywy 2017/2455 oraz 2019/1995 mają wejść w życie od dnia 1 lipca 2021 roku. Celem jest poprawienie konkurencyjności, ale i uszczelnienie całego systemu VAT. Wszystkie działania mają skutkować zmianami w e-handlu i ściśle odnoszą się do Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość. Do tej pory zwolnienie z podatku VAT dotyczyło małych przesyłek transportowanych z terenów poza UE. Jednak od dnia 1 lipca 2021 ma to się zmienić. Zostaną usunięte progi w sprzedaży elektronicznej i dotyczą one wszystkich Państw Członkowskich. Niewątpliwie dla przedsiębiorców bardzo duże znaczenie ma fakt, że będą mogli stosować przepisy dotyczące fakturowania, z kraju pochodzenia, co znacząco ułatwia sprawę rozliczeń czy opłacania samego podatku.

WSTO - koniec ze zwolnieniami VAT

Do tej pory przepisy zwalniały przedsiębiorców z opłacania podatku VAT, jeżeli wartość towaru nie przekraczała 22 euro. Jednak ten przepis był często nadużywany i także za towary od zdecydowanie większej wartości nie był płacony VAT. A więc niezależnie od wartości towaru podatek VAT będzie musiał zostać opłacany i dotyczy to towarów zamówionych nie tylko na terenie UE, ale i krajów trzecich. Kluczowe znaczenie ma więc wprowadzenie VAT e-commerce. W praktyce kwota będzie pobierana od kupującego, w trakcie zakupów, bądź przy dostawie. Tutaj bardzo duże znaczenie ma sama odpowiedzialność, która zostanie przerzucona na właścicieli platform, gdzie dokonywana jest sprzedaż. Do tej pory pozyskiwanie VAT było trudne, bo wiele firm nie miało siedziby na terenie Unii Europejskiej.

IOSS - co oznacza dla Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Tutaj zastosowanie może mieć mobilna kasa fiskalna. Jeżeli jednak klienci będą płacić na konto firmy sprzedażowej, a ewidencja będzie jasno nakreślać czego dotyczy owa transakcja, to można zrezygnować z jej posiadania. Ale to zwolnienie aktualnie już się kończy i od dnia 1 lipca 2021 jest konieczne posiadanie kas. Na pewno pewnym ułatwieniem dla Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość jest wprowadzenie IOSS, który jest punktem kompleksowej obsługi. W praktyce ściśle odnosi się do do tego, iż platforma naliczy i zapłaci podatek VAT za pośrednictwem IOSS, dzięki temu nie będzie konieczne stosowanie odprawy celnej - dotyczy do towarów o wartości do 150 Euro. W innym przypadku kwotę pobierze kurier bądź będzie ona musiała zostać opłacona w punkcie pocztowym. Trzeba tu wiedzieć, że kurier czy punkty obsługi pocztowej powinny być wyposażone urządzenie do płatności kartą bądź przenośny terminal płatniczy. Z kolei Unijne sklepy internetowe będą korzystać z procedury MOSS. Zostanie ona poszerzona, bo wcześniej dotyczyła tylko usług telekomunikacyjnych, co ma uprościć rozliczenia, bo podatnicy nie będą musieli się już rejestrować w każdym kraju w UE, w którym mają odbiorców towarów.

Lista kategorii strefy wiedzy

wróć do listy
Integracja kasy online z terminalem płatniczym
27 grudnia 2021, Poniedziałek
Poprawienie konkurencyjności firm z terenów Unii Europejskie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich państw członkowskich. Do tej pory ofe ...
czytaj więcej
Zmiany w branży fiskalnej, co nowego zostało wdrożone w kasach fiskalnych?
05 listopada 2021, Piątek
Poprawienie konkurencyjności firm z terenów Unii Europejskie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich państw członkowskich. Do tej pory ofe ...
czytaj więcej
Gastronomia, podobnie jak wiele innych branż została objęta obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online.
05 listopada 2021, Piątek
Poprawienie konkurencyjności firm z terenów Unii Europejskie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich państw członkowskich. Do tej pory ofe ...
czytaj więcej
Kasy fiskalne. Jak będą wyglądać e- paragony?
01 października 2021, Piątek
Poprawienie konkurencyjności firm z terenów Unii Europejskie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich państw członkowskich. Do tej pory ofe ...
czytaj więcej